Ứng dụng học tiếng Hàn

Học đi đôi với hành là học tập phải gắn liền với thực hành, thực nghiệm. Đây là phương pháp hiệu quả giúp người học tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ứng dụng giáo dục

Ứng dụng là hệ thống các khóa học online, các bài giảng trực tuyến giúp việc đào tạo có thể tiến hành mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng mang đến sự lựa chọn đa dạng, uyển chuyển và linh động cho người dùng.

Ứng dụng dọn dẹp

Ứng dụng này được xây dựng trên nền móng một trang quản lí chất lượng dịch vụ và cung cấp dịch vụ tối ưu nhất cho khách hàng. Ứng dụng cho phép người dọn dẹp, người sửa chữa chụp lại căn nhà được sửa chữa, dọn dẹp gửi dến người chủ nhà đánh giá chất lượng ngay tức khắc trong trường hợp chủ nhà không thể ở nhà.

Prev
Next

Các Dự Án