THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Lisod Vietnam luôn cung cấp những giải pháp chất lượng cao cho khách hàng khắp 4 châu lục. Để ứng tuyển và nhận cập nhật nhanh nhất về việc làm tại Lisod, hãy đăng ký tại form dưới đây.

Nhân Viên QA (Tester)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/07/2022
Mức lương: Upto 1500$
Số lượng: 2

Lập trình viên ReactJS

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/05/2022
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 2

Lập trình viên NodeJS

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/07/2022
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 2

Kỹ sư cầu nối Brse

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/01/2022
Mức lương: Up To 2500$
Số lượng: 1

Lập trình viên React Native

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/05/2022
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 2

Lập Trình Viên PHP/Laravel

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 30/06/2022
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 3

Lập trình viên Python

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 19/05/2022
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 2

Hành chính tổng hợp

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 30/06/2022
Mức lương: 8-15 triệu
Số lượng: 1

Lập trình viên IOS (Swift)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 11/05/2022
Mức lương: Từ 500$ đến 1200$
Số lượng: 2

Business Analyst

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 12/05/2022
Mức lương: Up To 2000$
Số lượng: 2

Sale Executive (IT outsourcing Nhật Bản)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 04/06/2022
Mức lương: Upto 1,500 USD
Số lượng: 1

Nhân viên Tester (Tiếng Nhật)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 16/03/2022
Mức lương: Up To 1500$
Số lượng: 2

Digital Marketing IT

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 30/06/2022
Mức lương: 8-15 triệu
Số lượng: 1

Lập Trình Viên Flutter

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/05/2022
Mức lương: Up to 850$
Số lượng: 2

Tester Lead (Tiếng Nhật)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 28/02/2022
Mức lương: Up To 1500$
Số lượng: 1

Thực Tập Sinh Digital Marketing IT

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/03/2022
Số lượng: 1
1 2