Blog

Workshop: Thực hành quy trình Scrum

Thảo Nguyễn

27/05/2022

Quy trình Scrum không phải là một khái niệm xa lạ gì với nhân viên Lisod. Buổi workshop “Thực hành quy trình Scrum” cung cấp kiến thức cho nhân viên Lisod về quy trình thực hiện dự án hiệu quả.

quy trình scrum

Top 5 công ty sử dụng JavaScript hàng đầu Việt Nam khu vực Hà Nội

Thảo Nguyễn

26/05/2022

JavaScript là ngôn ngữ lập trình thông dụng nhất hiện nay và được sử dụng rộng rãi trong các công ty công nghệ phần mềm. Cùng điểm lại top 5 công ty hàng đầu trong sử dụng JavaScript mạnh nhất tại Hà Nội trong bài viết dưới đây.

JavaScript

Workshop: Thực hành AWS – Khởi chạy Instance

Thảo Nguyễn

21/05/2022

AWS là một công cụ phục vụ đắc lực cho lập trình viên trong phát triển phần mềm. AWS hỗ trợ rất tốt trong lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu của Infra, devops, backend và giúp QA biết monitor trạng thái server. Biết được điều đó, workshop 14/7 của Lisod “Thực hành AWS - khởi chạy instance” cung cấp những kiến thức cần trong AWS trong bài đăng dưới đây.

AWS