Bắt tay

CÙNG ĐƯA VIỆT NAM THÀNH CƯỜNG QUỐC CÔNG NGHỆ

Lấy việc phát triển nguồn nhân lực, đầu tư vào con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

CÔNG TY CÓ TÂM- ĐÃI NGỘ XỨNG TẦM

Lisod luôn hành động và cam kết mang lại lợi ích lâu dài, bền vững cho nhân viên và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Lương tháng cạnh tranh và không giới hạn theo năng lực và kết quả làm việc của nhân viên

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN & THĂNG TIẾN

Lisod lấy việc phát triển nguồn nhân lực làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức. Tại Lisod, nhân viên có nhiều cơ hội học hỏi từ các Mentor giàu kinh nghiệm bằng cách tham gia các khóa đào tạo được tổ chức hàng tuần để nâng cao trình độ, giải quyết các vấn đề thường gặp trong các dự án, tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển lâu dài.

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

CÁC QUYỀN LỢI KHÁC

- Thưởng theo thành tích cá nhân thực hiện công việc, dự án. Thưởng lương tháng thứ 13.Thưởng các dịp đặc biệt hoặc các ngày lễ lớn trong năm.