Lộ trình đào tạo tại Lisod

Đào tạo tại Lisod có hai yếu tố chính : Quy trình và kỹ năng:

1. Quy trình :

 1. Hiểu được mô hình làm việc của dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
 2. Biết cách lên kế hoạch, estimate thời gian.
 3. Đọc hiểu các tài liệu cơ bản khi làm dự án.
 4. Kỹ năng tham gia, tổ chức một cuộc họp

2. Kỹ năng :

 1. Kỹ năng làm việc theo mô hình Scrum.
 2. Kỹ năng làm việc theo Horenso – Nhật Bản.
 3. Các công cụ làm việc cơ bản khi lập trình.
 4. Kiếm thức cơ bản về một framework.

3. Yêu cầu :

 1. Kết thúc khoá đào tạo trong vòng tối đa 3 tháng.
 2. Tự lên MasterPlan : mục tiêu, kế hoạch trong cả khoá học theo những mục đề ra. MasterPlan được thể hiện dạng WBS.
  1. Hoàn thành toàn bộ bài tập trong phần 0_Basic. Có thể sử dụng tốt LisodWebFramework
  2. Hoàn thành toàn bộ bài tập ở một trong ba mục sau :
   1. 1_Web
   2. 2_Api
   3. 3_App
 3. Hàng ngày phải lên kế hoạch và báo cáo (Horenso)
  1. Kế hoạch ngày dựa trên MasterPlan.
  2. Nếu hoàn tất kế hoạch ngày -> báo cáo vào cuối ngày
  3. Nếu không hoàn tất kế hoạch ngày -> Điều chỉnh lại MasterPlan và báo cáo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *