Team_1 : Ssh / Gitlab fundamental (3 – 5 ngày)

SSH fundamental

 1. Ssh là gì : https://www.hostinger.vn/huong-dan/ssh-la-gi-va-cach-su-dung-ssh-cho-nguoi-moi-bat-dau/
 2. Một chút về bảo mật : khoá bí mật, khoá công khai : https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-private-key-and-public-key/
 3. Bài tập : cài đặt thành công LisodWebFramework.

Gitlab fundamental

 1. Đăng ký tài khoản : https://gitlab.lisod.vn/
 2. Đăng nhập.
 3. Tạo repository
 4. Push và pull code, cài đặt bằng ssh. (không dùng http)
 5. Tạo gitlab issue
 6. Tạo branch mới : test_branch
 7. Merge request : test_branch vô master.
  1. Lưu ý 1 : tag WIP cho những branch đang làm dở
  2. Lưu ý 2 : tag 1 gitlab issues / Merge request khác cho những branch cần merge

  3. Lưu ý 3 : Cách markdown khi trao đổi trên gitlab
 8. Accept merge request : test_branch được merge vô master.

Luật git và versioning trong dự án

https://lisod.vn/wp-content/uploads/2020/01/1.Project-rule-forms_Redmine-Git-Rule-1.xlsx

 

Chuẩn bị dự án cho phase 2:

 1. Đăng ký tài khoản tại gitlab.lisod.vn
 2. Clone : http://gitlab.lisod.vn/0_framework/lisodwebframework
  ※※ Lưu ý cần được cấp quyền dự án trước mới có thể clone.
 3. Tự chạy dự án mới theo hướng dẫn của lisodwebframework.
  ※※ Lưu ý với máy windows : sử dụng máy ảo linux server https://ubuntu.com/server để cài docker.
         Tạo một shared folder thuận tiện cho development : https://www.sitecuatui.com/shared-folders-virtualbox/
 4. Tự tạo dự án mới trên gitlab và push lên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *