Estimation

Có hai dạng estimation 

Trong bài viết này chỉ nói về estimation theo thời gian của Lisod. (Trong scrum có estimation theo StoryPoint, sẽ không cover ở đây)

Estimation là rất quan trọng trong tiến độ dự án, và là cái khó tương đương nếu không nói khó hơn cả code.

Kết thúc phải nắm vững và sử dụng được

 1. Scrum
 2. WBS
 3. Userstory Sheet.

Estimation sẽ chia ra làm 2 phase :

 1. Phase 0:(Chuẩn bị)
  1. Backend : cài đặt hạ tầng, thiết kế DB, API, viết khung dự án, các component chung
  2. Frontend : Xây dựng khung dự án, viết các component chung của frontend.
  3. Ban hành các luật trong dự án.
   ※※ Phase 0 được thực hiện bởi một số ít người có nhiều kinh nghiệm.
  4. Ước lượng toàn bộ UserStory cho Phase Scrum. (thông thường là estimate dựa trên StoryPoint, hoặc theo giờ)
 2. Phase Scrum: (Phát triển hoàn thiện tính năng)
  1. Tập trung vào các UserStory
  2. Mỗi sprint cần hoàn thiện một số UserStory.
  3. Mỗi UserStory cần được phát triển hoàn thiện và được test + bàn giao cho khách hàng.

Estimation với phase 0 tính theo ngày (man.day)

Estimation với Sprint được tính theo giờ. (0.5, 1, 2, 3, 5, 8) – Số Fibonasi.

Bài tập 1 :

 • Dùng SpreadSheet lên danh sách công việc cho Phase 0 dự án training.
  Dự án training là một trong các dự án sau :
  • Xây dựng ứng dụng quản lý công việc cá nhân (task list) sử dụng React / ReactNavite / Angular / Ionic
  • Xây dựng trang quản lý cho ứng dụng trên.
   Ngày bắt đầu dự án là ngày bắt đầu training (Sử dụng WBS)
 • Gợi ý : Phase 0 là bao gồm toàn bộ các công việc chuẩn bị :
  • Học kiến thức : (Để làm được cần học những kiến thức gì, thời gian bao lâu)
  • Cài đặt môi trường (Để làm được cần chuẩn bị môi trường gì, thời gian bao lâu)
  • Thiết kế dự án (Dự án có tính năng gì, làm như thế nào, làm bao lâu).

Bài tập 2 :

 • Dùng SpreadSheet lên danh sách công việc cho Phase 0 và estimate. (Sử dụng WBS)
 •  Cách tạo WBS

Bài tập 3 :

 • Phân tích sâu ứng dụng cần làm.
 • Dùng SpreadSheet lên danh sách UserStory cho Phase 1 và estimate (Sử dụng Template)
 • Cách viết UserStory.
 • Làm dự án sử dụng Template trên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *