Ứng Dụng Quản Lý Dự Án Của Nhật

 1. TOP
 2. Dự án
 3. Phát Triển Ứng Dụng
 • Khái quát:

  Đây là ứng dụng quản lý cho phép bạn quản lý tập trung công việc tại chỗ của mình. Công việc sẽ được quản lý qua điện thoại, fax, email,… bằng điện thoại thông minh của bạn.

 • Tính năng:

  Thông tin khách hàng, thông tin tài sản, v.v. có thể được quản lý tập trung cho từng trường hợp và vì thông tin đó được lưu trữ trên đám mây nên có thể được kiểm tra và chia sẻ bất kỳ lúc nào từ điện thoại thông minh hoặc PC.

 • Thời gian phát triển:

  5 tháng

 • Cơ sở hạ tầng:

  AWS, Android, iOS

 • Công nghệ:

  Ruby on Rails, ReactJS, React Native