Dự Án Tsumugi (Ứng Dụng Hỗ trợ Tổ Chức Vận Hành Tự Động) Của Nhật

 1. TOP
 2. Dự án
 3. Phát Triển Ứng Dụng
 • Khái quát:

  Đây là một ứng dụng tạo ra một tổ chức tự hành động giúp cải thiện động lực của nhân viên (năng suất) và doanh số bán hàng.

 • Tính năng:

  Phỏng vấn nhân viên
  Ghi lại lịch sử
  Gửi theo dặm

 • Thời gian phát triển:

  4 tháng

 • Cơ sở hạ tầng:

  Không cần máy chủ

 • Công nghệ:

  Golang, Python, VueJS