Ứng Dụng Mua Sắm Được Liên Kết Với Thông Tin Vị Trí Người Dùng Của Nhật

 1. TOP
 2. Dự án
 3. Phát Triển Ứng Dụng
 • Khái quát:

  Người dùng đã đăng ký trên toàn quốc có thể tìm kiếm các cửa hàng đối tác từ mọi nơi. Người đăng ký có thể nhận được các dịch vụ đặc biệt từ các công ty niêm yết.

 • Tính năng:

  Đăng ký, đăng nhập, đăng ký thành viên, yêu thích, quản lý thành viên.

 • Thời gian phát triển:

  3 tháng

 • Cơ sở hạ tầng:

  AWS, EC2, Android, iOS

 • Công nghệ:

  Flutter, PHP