Ứng Dụng Cho Thuê Xe Của Hàn

  1. TOP
  2. Dự án
  3. Phát Triển Ứng Dụng
  • Mô tả ứng dụng:

    Ứng dụng cung cấp dịch vụ cho thuê xe tại Hàn

  • Tính năng của ứng dụng:

    Xe ô tô sẽ được cho thuê dựa trên thông tin như loại xe, sở thích và cách cư xử. Ứng dụng sẽ quản lý hợp đồng, phí, quản lý thanh toán, hệ thống tích điểm.

Thời gian: 1 năm

Công nghệ: React Native, NodeJS, MongoDB

Cơ sở hạ tầng: AWS