Hệ Thống Quản Lý Thông Báo Job Fair, Event Việc Làm Của Nhật

 1. TOP
 2. Dự án
 3. Phát Triển Hệ Thống
 • Mô tả:

  Do ảnh hưởng của Covid-19, chúng tôi đã phát triển một hệ thống quản lý hội chợ việc làm trực tuyến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc tổ chức các sự kiện tuyển dụng trực tuyến.

 • Tính năng:
  1. Quản lý mọi thứ liên quan đến nội dung sự kiện
  2. Cài đặt ngôn ngữ
  3. Đặt lịch phỏng vấn tuyển dụng
 • Thời gian phát triển:

  4 tháng

 • Cơ sở hạ tầng:

  AWS, Android, iOS

 • Công nghệ:

  PHP, Jquery, VueJS

Thời gian:

Công nghệ:

Cơ sở hạ tầng: