0_Basic

Team_1 : Ssh / Gitlab fundamental (3 – 5 ngày)

SSH fundamental Ssh là gì : https://www.hostinger.vn/huong-dan/ssh-la-gi-va-cach-su-dung-ssh-cho-nguoi-moi-bat-dau/ Một chút về bảo mật : khoá bí mật, khoá công khai : https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-private-key-and-public-key/ Bài tập : cài đặt thành công LisodWebFramework. Gitlab fundamental Đăng ký tài khoản : https://gitlab.lisod.vn/ Đăng nhập. Tạo repository Push và pull code, cài đặt bằng ssh. (không dùng http) Tạo gitlab issue …

Team_1 : Ssh / Gitlab fundamental (3 – 5 ngày) Read More »

Solo_1 : Javascript fundamental (2 tuần)

1. Introduction – Helloworld : Yêu cầu : viết web helloworld bằng VSCode Tham khảo : https://www.tutorialspoint.com/nodejs/nodejs_first_application.htm 2 . Cơ bản về Javascript : ( 1 tuần) Công cụ sử dụng : https://playcode.io/ : code online, share code dễ dàng. Gửi link code qua slack để được review.  Basic_1 : Function Viết hàm tăng tuổi …

Solo_1 : Javascript fundamental (2 tuần) Read More »