MV

THÔNG TIN
TUYỂN DỤNG

Lisod Vietnam luôn cung cấp những giải pháp chất lượng cao cho khách hàng khắp 4 châu lục. Để ứng tuyển và nhận cập nhật nhanh nhất về việc làm tại Lisod, hãy đăng ký tại form dưới đây.

Hiện đang có 15 cơ hội việc làm dành cho bạn.

[TTS/Fresher] BackEnd (PHP Laravel, NodeJS)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 29/02/2024
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 2

Business Analyst (IT)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up To 1000$
Số lượng: 1

Project manager (PM)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 1

Bridge System Engineer (BrSE)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up To 2000$
Số lượng: 1

[Middle/Senior] Backend Developer (NodeJS)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 2

[Middle/Senior] Backend Developer (PHP laravel)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up To 2000$
Số lượng: 2

[Middle/Senior] Backend Developer (.NET)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 2

[Senior] QC (Tester, QC)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 01

[Senior] Full Stack Developer

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: up to 1500$
Số lượng: 1

[Middle] Tester-QC

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/05/2024
Mức lương: up to 1500$
Số lượng: 2

IT Comtor N1 (Tiếng Nhật)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Upto 1500$
Số lượng: 2

Design UI/UX

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: 8-20 triệu

[Middle] Backend Dev NodeJS

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up to 1700$
Số lượng: 2

[Middle] Backend .NET Core (HCMC)

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
Thời hạn: 09/03/2024
Số lượng: 1

[Middle] Fullstack Web Developer (HCMC)

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
Thời hạn: 31/01/2024
Số lượng: 1