MV

THÔNG TIN
TUYỂN DỤNG

Lisod Vietnam luôn cung cấp những giải pháp chất lượng cao cho khách hàng khắp 4 châu lục. Để ứng tuyển và nhận cập nhật nhanh nhất về việc làm tại Lisod, hãy đăng ký tại form dưới đây.

Hiện đang có 12 cơ hội việc làm dành cho bạn.

Project manager (PM)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 1

Bridge System Engineer (BrSE)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up To 2000$
Số lượng: 1

Business Analyst (IT)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 30/08/2024
Mức lương: Up To 1000$
Số lượng: 1

[Middle/Senior] NodeJS Developer

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 2

[Middle/Senior] PHP Developer

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 30/08/2024
Mức lương: Up To 2000$
Số lượng: 2

[Junior/Middle] ReactJS Developer

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/07/2024
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 2

[Middle/Senior] Backend Developer (.NET)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 2

[Middle/Senior] QC

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 30/08/2024
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 01

[Middle] IT Comtor (Tiếng Nhật)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: Upto 1500$
Số lượng: 2

[TTS/Fresher] BackEnd Developer (PHP Laravel, NodeJS)

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 31/08/2024
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 2

Design UI/UX

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: 8-20 triệu

[Senior] Full Stack Developer

Địa điểm: Hà Nội
Thời hạn: 09/03/2024
Mức lương: up to 1500$
Số lượng: 1