5 Phút Để Trở Thành Scrum Master

Quang Anh
|
807 views
|
May 27, 2022

Quy trình Scrum không phải là một khái niệm xa lạ gì với nhân viên Lisod. Buổi workshop “Thực hành quy trình Scrum” cung cấp kiến thức cho nhân viên Lisod về quy trình thực hiện dự án hiệu quả.

 

Waterfall vs Agile

 

Waterfall vs Agile

 

Agile và Waterfall là hai phương pháp luận đặc biệt của các quy trình để hoàn thành các dự án hoặc hạng mục công việc. 

 

Agile là một phương pháp lặp đi lặp lại kết hợp một quy trình hợp tác và tuần hoàn. Waterfall là một phương pháp tuần tự cũng có thể hợp tác, nhưng các tác vụ thường được xử lý theo một quy trình tuyến tính hơn.

 

Tham khảo: Sự khác nhau giữa Waterfall và Agile 

 

Quy trình Scrum là gì?

 

Quy trình Scrum là một phương pháp Agile dùng cho phát triển sản phẩm, đặc biệt là phát triển phần mềm.

 

 

Quy trình Scrum là một khung quản lý dự án được áp dụng rất rộng rãi, từ những dự án đơn giản với một nhóm phát triển nhỏ cho đến những dự án có yêu cầu rất phức tạp với hàng trăm người tham gia, và kể cả những dự án đòi hỏi khung thời gian cố định.

 

Trong quy trình Scrum, công việc được thực hiện bởi nhóm quy trình Scrum thông qua từng phân đoạn lặp liên tiếp nhau được gọi là Sprint.

 

Để hiểu được Scrum thì cần hiểu nguyên lý của quy trình Scrum, các Vai trò, Tạo tác, Sự kiện và sự vận hành của một vòng đời quy trình Scrum.

 

Tìm hiểu thêm Scrum là gì?

 

Đội ngũ quy trình Scrum

 

Đội ngũ quy trình Scrum bao gồm 1 Product Owner, team Dev và 1 Scrum Master.

 

Product Owner là người duy nhất chịu trách nhiệm quản lý Product Backlog.

scrum team

 

 

Không ai được phép yêu cầu team Dev làm việc theo một loạt các yêu cầu khác nhau và team Dev không được phép làm theo những gì người khác nói.

 

Scrum Master chịu trách nhiệm đảm bảo rằng team Scrum tuân thủ lý thuyết, thực hành và quy tắc của quy trình Scrum.

 

Tìm hiểu thêm Những vai trò chính trong Scrum

 

Tiến trình Scrum

 

Scrum chia dự án thành các vòng lặp phát triển gọi là các sprint. Mỗi sprint thường mất 2- 4 tuần (30 ngày) để hoàn thành.

 

Nó rất phù hợp cho những dự án có nhiều sự thay đổi và yêu cầu tốc độ cao.

 

Sprint bao gồm Sprint Planning Daily Scrum (tổng hợp hàng ngày), công việc của Dev, Sprint Review (Đánh giá) và Sprint Retrospective (Bài học kinh nghiệm).

scrum event

 

 

Sprint

 

Product Backlog liệt kê tất cả các tính năng, chức năng, yêu cầu, cải tiến và những sửa đổi cho sản phẩm sẽ được ra mắt trong tương lai.

Sprint

 

 

Sprint Backlog là dự đoán của team Dev về các thức hoạt động của Increment tiếp theo và những công việc cần hoàn thành (Done Increment).

 

Increment là tổng hợp tất cả Product Backlog đã hoàn thành trong suốt 1 sprint và thành tựu của Increment đã đạt được trong những Sprint trước.

 

Tuyển dụng IT tại Lisod Vietnam Xem ngay!