Khởi Chạy Instance Với AWS

Quang Anh
|
781 views
|
May 21, 2022

AWS là một công cụ phục vụ đắc lực cho lập trình viên trong phát triển phần mềm. AWS hỗ trợ rất tốt trong lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu của Infra, devops, backend và giúp QA biết monitor trạng thái server. Biết được điều đó, workshop 14/7 của Lisod “Thực hành AWS – khởi chạy instance” cung cấp những kiến thức cần trong AWS trong bài đăng dưới đây.

 

Cloud computing là gì?

 

Là việc sử dụng network hoặc remote server host trên Internet để lưu trữ, quản lý, và xử lý dữ liệu, thay vì sử dụng máy tính cá nhân hay server local.

 

Là cung cấp các dịch vụ, tận dụng một cách on-demand tài nguyên hệ thống máy tính, đặc biệt là lưu trữ dữ liệu (data storage) và khả năng xử lý máy tính (computing power), (server, storage, networking, software, analytics, intelligence) qua mạng.

 

Cloud service provider là bên cung cấp các dịch vụ nói trên thông qua Internet.

 

Ví dụ: AWS, GCP, Azure, …

aws

 

AWS là gì?

 

Amazon Web Services (AWS) được phát hành vào tháng 7/2002 là một nhánh của tập đoàn Amazon, cung cấp dịch vụ, nền tảng điện toán đám mây tới cá nhân, tổ chức hay chính phủ.

 

Hàng triệu khách hàng—bao gồm các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, các tập đoàn lớn nhất cũng như các cơ quan hàng đầu của chính phủ—đều tin tưởng vào AWS để giảm chi phí, trở nên linh hoạt hơn và đổi mới nhanh hơn.

 

Tham khảo: AWS là gì?  

 

Các dịch vụ của AWS

 

 • AWS EC2: Điện toán đám mây đàn hồi.
 • AWS RDS: Dịch vụ cơ sở dữ liệu liên hệ.
 • AWS Lambda: Dịch vụ điện toán đám mây không máy chủ.
 • AWS S3: Dịch vụ lưu trữ đơn giản.
 • AWS ECS: Dịch vụ thùng chứa đàn hồi.
 • AWS EKS: Dịch vụ Kubernetes đàn hồi.
 • AWS SQS: Dịch vụ hàng đợi đơn giản.
 • AWS DynamoDB: Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL.
 • AWS WorkSpaces: Hỗ trợ máy ảo từ xa.
 • AWS CloudFront: Nền tảng mạng phân phối nội dung.

 

Tham khảo: Top 10 dịch vụ AWS  

 

EC2

 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) mang đến nền tảng điện toán sâu rộng nhất, cùng với đó là hơn 500 phiên bản và tuyển tập bộ xử lý, dung lượng lưu trữ, kết nối mạng, hệ điều hành và mô hình mua hàng mới nhất để giúp bạn đáp ứng tốt nhất những nhu cầu về khối lượng công việc của mình.

 

 

Đặc điểm EC2

 • Compute platform sử dụng được cho bất kể workload nào
 • Môi trường máy tính ảo (virtual computing environment)
 • Template cài đặt sẵn cho instance
 • Có thể scale up, scale down
 • Đa dạng các loại CPU, memory, storage và networking capacity
 • Có thể cài đặt vào mạng private ảo (VPC) tách biệt khỏi AWS Cloud
 • EBS (Persistent Storage)
 • Security group
 • Secured SSH connection sử dụng keypair

 

Trong buổi workshop lần này, nhân viên Lisod sẽ được thực hành thiết lập EC2 đúng cách. Hiện nay, Lisod đang có chương trình tuyển dụng vô cùng hấp dẫn, cơ hội việc làm cho các bạn lập trình viên tiềm năng, mong muốn cùng tạo ra giá trị cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

 

Tuyển dụng IT tại Lisod Vietnam Xem ngay!