Search Results for: qa tester

QA Employee (Tester)

Lisod is a technology company with porcelain par Promoting Vietnamese technology, together customers develop the best services that can compete globally Create positive work habits , solve the core problem for the customer. Value that Lisod brings  Is focusing on the best solutions by always talking and listening. We are constantly learning and growing Personal …

QA Employee (Tester) Read More »

Tester Leader (Japanese)

Tester Job Description  Analyze and understand project requirements with PM. Plan Test Plan with PM. Main responsibility for: management, Quality reviews and reports & Test Progress of projects for PM & PMO Documenting software test script (Test Case).Assign, monitor and test work of team members. Monitor and ensure members follow the correct workflow. Review test …

Tester Leader (Japanese) Read More »

Senior Tester (Japanese)

Job Description  Analyze and understand project requirements with PM.< /li> Plan Test Plan with PM. Main responsibility for: management, Quality reviews and reports & Test Progress of projects for PM & PMO Documenting software test script (Test Case).Assign, monitor and test work of team members. Monitor and ensure members follow the correct workflow. Review test …

Senior Tester (Japanese) Read More »

nữ lập trình viên

Lợi Thế Của Nữ Lập Trình Viên Trong Ngành IT

Các nữ lập trình viên phải gặp rất nhiều khó khăn trong lúc làm nghề, điều này là sự thật. Nhưng khi xã hội phát triển, những quan điểm truyền thống, những định kiến xã hội đã được xoá mờ. Ngày này, các nữ lập trình viên cũng có nhiều lợi thế hơn là nam lập trình. Hãy tìm hiểu bài viết để hiểu thêm về con gái học IT nhé!